Obveznost odkupa in prodaje v zadnjem letu projekta

Moderatorji: mmelertrojok

Odgovori
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Obveznost odkupa in prodaje v zadnjem letu projekta

Odgovor Napisal/-a mmele »

Vprašanje stranke:
Zanima nas konkretno kako je zamišljeno pravilo:

- bo vodilni partner dosegel najmanj 100.000 eurov prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta in
- bo vrednost odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta znašala najmanj 5.000 eurov

Ali to pomeni na primeru vinske kleti, da mora vodilni partner v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta kupiti grozdje od pridelovalcev, ga predelati v vino in to vino prodati - vse v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta. Če je temu tako, potem velika skupina različnih predelovalcev ne ustreza pravilom tega javnega razpisa.

Če obstaja kakšna drugačna dikcija teh pravil, kot npr. da je pomembno, da se v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta izvrši odkup od posameznega kmetijskega gospodarstva za najmanj 5.000 eurov in doseže najmanj 100.000 eurov prihodkov, ni pa nujno, da gre za en in isti produkt. To bi pomenilo na primeru vinske kleti, da se v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta odkupi od projektnih partnerjev toliko grozdja kot je vrednostno načrtovano in se proda toliko vina kot je vrednostbo načrtovano v projektu, vendar ni nujno, da to vino izvira iz tega grozdja, ki je bilo odkupljeno v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta.
mmele
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 Mar 2019, 08:02

Re: Obveznost odkupa in prodaje v zadnjem letu projekta

Odgovor Napisal/-a mmele »

V skladu s tretjim odstavkom 18. člena Uredbe se šteje, da je lokalni trg vzpostavljen, če vodilni partner doseže prihodke od prodaje proizvodov na lokalnem trgu iz druge alineje tretjega odstavka 22. člena Uredbe.
V skladu z drugo in tretjo alinejo tretjega odstavka 22. člena Uredbe mora biti iz projekta razvidno, da bo vodilni partner dosegel najmanj 100.000 evrov prihodkov od prodaje proizvodov na lokalnem trgu v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta in da bo vrednost odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta znašala najmanj 5.000 evrov.

2. točka drugega odstavka 25. člena Uredbe določa, da mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev upravičenec do podpore dokazati, da je dosegel najmanj 80 odstotkov prihodkov od prodaje (vendar najmanj 100.000 evro) in najmanj 80 odstotkov vrednosti odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva, ki jih je upravičenec do podpore načrtoval v projektu v skladu z drugo in tretjo alinejo tretjega odstavka 22. člena te uredbe.

Vodilni partner mora ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev dokazati, da je v zadnjih 12 mesecih trajanja projekta dosegel prihodke od prodaje ter vrednost odkupa proizvodov od posameznega kmetijskega gospodarstva. Primeroma to pomeni, da če se 24-mesečni projekt prične izvajati 15. 6. 2020, bo moral vodilni partner zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev priložiti ustrezna dokazila skladno s 25. členom Uredbe in javnim razpisom, da je v obdobju od 15. 6. 2021 do 14. 6. 2022 od vsakega člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo v tem obdobju odkupil proizvode ter hkrati, da v tem obdobju dosegel prihodke od prodaje teh proizvodov. Torej na primeru vinske kleti, ki jo izpostavljate, to pomeni, da bi morala priložiti dokazila, da je v zadnjih 12 mesecih odkupila grozdje in nato, da je to grozdje predelala v vino in nato to predelano vino prodajal na lokalnem trgu.

Uredba in javni razpis ne določata, da morajo biti vsi odkupljeni proizvodi tudi prodani, določata pa, da se v zahtevano višino prodaje štejejo le tisti proizvodi, ki jih je v zadnjih 12 mesecih vodilni partner odkupil od posameznega KMG, in jih je vodilni partner v tem obdobju prodal na lokalnem trgu. Ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev mora biti na podlagi priloženih listin izkazana sledljivost proizvodov od KMG do končnega potrošnika oziroma prodaje na lokalnem trgu iz 5. odstavka 18. člena (sir, ki ga proda vodilni partner na lokalnem trgu, mora biti proizveden le iz mleka, ki je odkupljeno od članov partnerstva, ki so KMG), iz evidenc pa se bo preverjalo tudi, ali ima ta KMG krave ipd.
Odgovori

Vrni se na “3. javni razpis (datum objave: 13. 3. 2020)”