de minimis in 3 leta

Moderatorji: lpecovnikhmaver

Odgovori
mkrivec
Prispevkov: 0
Pridružen: 17 Avg 2018, 07:44

de minimis in 3 leta

Odgovor Napisal/-a mkrivec »

Vlagatelj je prejel sredstva po pravilih de minimis v letu 2019. V tem primeru mora planirati zahtevek v letu 2022 ?
hmaver
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Jul 2020, 10:17

Re: de minimis in 3 leta

Odgovor Napisal/-a hmaver »

Datum vložitve zahtevka za izplačilo sredstev ne vpliva na dodelitev pomoči de minimis.

Podpora iz podukrepa podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), ki v 2. točki tretjega člena določa, da "skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država članica dodeli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200 000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let". Upošteva se skupni znesek pomoči de minimis, ki je bila dodeljena v zadevnem poslovnem letu ter v predhodnih dveh poslovnih letih.

Uredba 1407/2013/EU v 4. točki tretjega člena nadalje pravi: "Pomoč de minimis ne glede na datum plačila pomoči de minimis podjetju velja za dodeljeno takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom." Pomoč torej šteje kot dodeljena z odločbo o pravici do sredstev, ne ob izplačilu sredstev.

Pred izdajo odločbe preverimo podatke o že dodeljenih pomočeh de minimis iz uradne evidence.
Odgovori

Vrni se na “Razno”