Nastali stroški pred oddajo vloge

Moderatorji: hmaverlpecovnik

Odgovori
tstrus
Prispevkov: 0
Pridružen: 24 Jul 2020, 07:34

Nastali stroški pred oddajo vloge

Odgovor Napisal/-a tstrus »

Prijavitelj želi postaviti proizvodno-skladiščni objekt za obdelavo lesa na parceli A – faza 1. V letu 2015 je investitor za omenjen objekt pridobil gradbeno dovoljenje A. V letu 2019 je investitor na sosedni parceli B izvedel drugo investicijo, za katero ima ločeno gradbeno dovoljenje B – faza B (ni predmet prijave na ta razpis). Zaradi višinske razlike med parcelo A in B je moral na parceli A že izvesti nekatera dela, ki spadajo v izvedbo proizvodno-skladiščnega objekta (izveden del zidu proizvodno-skladiščnega objekta, nekaj nosilnih stebrov), recimo temu faza 1a (po gradbenem dovoljenju A). Začetek gradnje po gradbenem dovoljenju A je skladno z ZGD prijavil na UE, a je še ni zaključil.
Kot rečeno sedaj želi investitor postaviti celotni objekt skladno z gradbenim dovoljenjem A – izvedba še t.i. faza 1b. Zanima nas sledeče:
1- Če prav razumemo razpis in vaše odgovore so vsi stroški gradnje, ki nastanejo po oddaji vloge na razpis upravičeni (faza 1b). Ali to drži?
2- Že izvedeni stroški (del zidu, nosilni stebri) niso upravičen strošek (faza 1a)?
3- Kako pa se tretira/definira naložba v konkretnem primeru.
a. Ali se naložba lahko definirana kot vsi upravičeni stroški (in morebitni neupravičeni stroški), ki so nastale od oddaje vloge naprej? Torej celotna faza 1b.
i. Vloga oz. PN potem govori samo o fazi 1b kot naložbi, in se tudi v okviru izjave »Izjavljam, da pred oddajo vloge na javni razpis nisem pričel(a) z deli v okviru naložbe« smatra, da naložba / dela za upravičene stroške še niso bila začeta? Torej odgovor DA.
ii. Dodatne priloge - ločena popisa del – izvedena / neizvedena dela - niso potrebni?
b. Ali se naložba definira kot naložba po gradbenem dovoljenju? Torej faza 1a in 1b skupaj?
i. Kako se potem pravilno izpolni elektronska vloga, v delu ki se navezuje na začetek naložbe:
1. ZAČETEK IZVAJANJA NALOŽBE: Izjavljam, da pred oddajo vloge na javni razpis nisem pričel(a) z deli v okviru naložbe – Odgovor: NE??
2. DEL NALOŽBE ZA UREDITEV OBJEKTOV: Kandidiram za pridobitev sredstev za del naložbe, ki se nanaša na ureditev objekta: Odgovor: DA ???
3. UPORABA NALOŽBE ZA DRUGE NAMENE: Kandidiram za pridobitev sredstev za naložbo, ki se bo uporabljala tudi v druge namene Odgovor: NE
ii. V okviru razpis/razpisne dokumentacije / prilog imate v dokumentu »Informativna vloga: Opis dokazil ob vlogi« zapisano:
Del naložbe, ki se nanaša na ureditev objekta / Začetek izvajanja naložbe pred vložitvijo vloge
Če upravičenec vlaga vlogo za pridobitev sredstev za del naložbe, ki se nanaša na ureditev objekta, ali začne z izvedbo naložbe pred vložitvijo vloge na javni razpis mora k vlogi na javni razpis v elektronski obliki priložiti:
– popis del in stroškov, ki se nanašajo na celotno naložbo;
– ločen popis del in stroškov, s katerimi se prijavlja na javni razpis.
• Če prav razumemo, moramo v primeru da naložba vsebuje fazo 1a in fazo 1b k vlogi priložiti dva popisa del (enega za celotno naložbo in enega samo za dela, ki bodo izvedena po oddaji vloge)?
• Druge priloge za že izveden del naložbe pa niso zahtevane?
hmaver
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Jul 2020, 10:17

Re: Nastali stroški pred oddajo vloge

Odgovor Napisal/-a hmaver »

1. Da, upravičeni so stroški ureditve objektov, ki so neposredno povezani z izvajanjem podprte dejavnosti, ter so nastali po oddaji vloge na javni razpis. Izjema glede začetka upravičenosti stroškov so le splošni stroški, ki so upravičeni, če so nastali od 1. januarja 2014 dalje.
2. Da, stroški, ki so nastali pred oddajo vloge na javni razpis, niso upravičeni do podpore (izjema so splošni stroški).
3. Gre za naložbo v ureditev objekta v skladu z gradbenim dovoljenjem. Naložba se je začela izvajati pred oddajo vloge, stroški, ki so že nastali, niso upravičeni do podpore. Vlogi se priloži dokumentacija, iz katere je razviden:
- popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, in
- ločen popis del in stroškov, s katerim se upravičenec prijavlja na javni razpis.
Pri izjavi »ZAČETEK IZVAJANJA NALOŽBE: Izjavljam, da pred oddajo vloge na javni razpis nisem pričel(a) z deli v okviru naložbe« se označi NE. Če upravičenec uveljavlja vse stroške, predvidene s PZI, razen stroškov, ki so nastali pred oddajo vloge na javni razpis, ter če se naložba ne bo uporabljala za druge namene, se pri ostalih dveh trditvah označi NE.

Ob vložitvi (zadnjega) zahtevka mora biti pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (če gre za naložbo v zahteven ali manj zahteven objekt) ter naložba se mora uporabljati v skladu z namenom, za katerega so bila sredstva dodeljena, še najmanj naslednjih 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
Odgovori

Vrni se na “Razno”