sprememba namembnosti zavrnjena-kaj zdaj, če sploh kaj?

Moderator: mpozar

Odgovori
simon
Prispevkov: 0
Pridružen: 13 Dec 2009, 01:23

sprememba namembnosti zavrnjena-kaj zdaj, če sploh kaj?

Odgovor Napisal/-a simon »

Pozdravljeni,
pred skoraj desetletjem smo na občini oddali prošnjo za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, obstoječa zazidljiva površina na parceli je po trenutno veljavnem zakonu premajhna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prošnjo so nam letos na občini ugodili, na kmetijskem ministrstvu pa je bil predlog občine pred kratkim zavrnjen. Zanima me, po kakšnih kriterijih ministrstvo odloča o predlogih, saj v našem primeru veliko argumentov priča v korist spremembe namembnosti zemljišča? Med drugim je oceno temu v prid dal tudi uradni cenilec kmetijskih površin. Zanima me tudi, če je mogoče na odločitev ministrstva podati pripombo ali pritožbo in kakorkoli upati na spremembo? Radi bi namreč rešili nevzdržen stanovanjski problem z vsakim letom manj mlade družine.
Upam na odgovor, lep pozdrav,
Simon Galej
agabrijel

Re: sprememba namembnosti zavrnjena-kaj zdaj, če sploh kaj?

Odgovor Napisal/-a agabrijel »

Spoštovani,

MKGP je v postopku sprejemanja prostorskih aktov pristojen za ugotavljanje usklajenosti predlaganih sprememb območij kmetijskih zemljišč s predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namenske rabe. Predlagane posege oceni z vidika varovanja najboljših kmetijskih zemljišč pred spremembo namenske rabe. V postopku ugotavljanja sprejemljivosti posegov v odprt kmetijski prostor MKGP upošteva veljavne predpise s področja kmetijskih zemljišč in prostorskega načrtovanja. MKGP pri širitvah na kmetijska zemljišča upošteva tudi načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij (6. čl. ZPNačrt). Pri načrtovanju širitev je občina dolžna upoštevati tako veljavno zakonodajo kot tudi splošna načela prostorskega načrtovanja. Širitve stanovanjskih območij mora tako načrtovati v skladu z demografskimi podatki in projekcijami rasti prebivalstva v občini v prihodnje. Širitev naselja je dopustna le v primeru, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen, pri čemer je treba širitev prvenstveno usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja najboljših kmetijskih zemljišč, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine manj pomembna in so funkcionalno povezana z obstoječim naseljem (6. čl. ZPNačrt).

Ker iz vašega vprašanja ni razvidno za katero občino oziroma širitev gre, vam konkretnega odgovora žal ne moremo podati.

Lep pozdrav.

MKGP
Odgovori

Vrni se na “KMETIJSKA ZEMLJIŠČA”