Vzpostavitev KMG-ja; čebele

Moderatorji: rsajemtvavtaradirnbek

Odgovori
vinmer
Prispevkov: 0
Pridružen: 05 Avg 2016, 09:03

Vzpostavitev KMG-ja; čebele

Odgovor Napisal/-a vinmer »

1. Vlagatelj bo v ukrep vstopil na podlagi pogoja za čebelarje. Čebele bo kupil, ne bo šlo za prenos lastništva med družinskimi člani. Nakup bo formalno opravljen pred oddajo vloge na JR. Kakšno dokazilo o nakupu je potrebno priložiti vlogi? (pogodba; overjena ali ne, potrdilo o transakciji,...).

2. Mladi prevzemnik bo priglasitev v register čebelnjakov pri UVHVVR opravil v mesecu maju, kar pomeni, da do v uradnih evidencah "viden" šele 31.10, ko bo naslednji termin za sporočanje števila čebeljih družin (termina: 15.4. in 31.10.) Ali to kljub temu ustreza? Bo dokazilo o nakupu, pogodba ali račun ustrezno dokazilo, da je bil na dan oddaje vloge na JR že lastnik zadostnega števila, vsaj 60 čebeljih družin?

3. Na zemljišču v lasti, ki so bila v lanskem letu predmet nakupa mladega prevzemnika ni nobenih kmetijsko gospodarskih objektov povezanih z rejo čebel, tudi lokacija čebelnjaka ni na tem mestu, ampak na drugih ne-lastniških zemljiščih (prevozni čebelnjaki, čebelnjak na kmetiji staršev,...). Ali je lastništvo objekta (čebelnjaka ali skladišča) pogoj za dokazovanje vzpostavitve KMG-ja? Ali morajo biti RC povezani z vlaganji v objekte namenjene čebelarstvu?

Hvala za odgovore.
adirnbek
Prispevkov: 0
Pridružen: 09 Dec 2020, 11:15

Re: Vzpostavitev KMG-ja; čebele

Odgovor Napisal/-a adirnbek »

1. Priložiti je potrebno overjeno kupoprodajno pogodbo o nakupu čebeljih družin in dokazilo o plačilu.

2. Ne, pogoji javnega razpisa v navedenem primeru niso izpolnjeni. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na JR vpisan v register čebelnjakov kot imetnik najmanj 60 čebeljih družin. Podatki o številu čebeljih družin se na vlogo prenesejo avtomatsko iz registra čebelnjakov (podobno kot primerljive kmetijske površine iz RKG).

3. Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16, 19/17, 66/18, 50/19 in 4/20) v drugem odstavku 6. člena določa, da kmetijsko gospodarstvo iz prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega člena sestavljajo zemljišča in pripadajoči objekti, ki so na območju Republike Slovenije, vključno s pripadajočo vgrajeno opremo, namenjeno za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za ugotavljanje namembnosti objektov se uporabljajo podatki iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register nepremičnin). Pred oddajo vloge na javni razpis mora upravičenec zagotoviti, da so podatki v registru nepremičnin usklajeni s stanjem v naravi.
Kot je določeno v 5. točki prvega odstavka 6. člena Uredbe, ima lahko fizična oseba v upravljanju manj kot 6 ha PKP, če ima ob oddaji vloge na javni razpis najmanj 60 čebeljih družin in največ 200 čebeljih družin. Čebelja družina je biološka celota čebel delavk, matice in trotov v skladu predpisom, ki določa označevanje čebelnjakov in stojišč.
Da je kmetijsko gospodarstvo vzpostavljeno, je določeno v petem odstavku 5. člena Uredbe. Šteje se:
- upravičenčeva lastninska pravica nad kmetijskim gospodarstvom vpisana v zemljiško knjigo;
- mladi kmet vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva. Družba z enim družbenikom iz tretjega odstavka tega člena oziroma samostojni podjetnik posameznik iz drugega odstavka tega člena je vpisan v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva;
- izpolnjen prvi mejnik iz poslovnega načrta; prvi mejnik v poslovnem načrtu mora biti vzpostavitev knjigovodstva. Kadar ima knjigovodstvo že vzpostavljeno, mora biti prvi mejnik v poslovnem načrtu vključitev mladega kmeta v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, če jo načrtuje. V preostalih primerih mora biti izpolnjen prvi cilj iz poslovnega načrta. S tem dejanjem je vzpostavitev kmetije dokončana.

Glede na dejstvo, da imajo starši KMG, ki ga vlagatelj ne bo prevzel, temveč želi priti do podpore z nakupom kmetijskih zemljišč (brez objektov) in čebeljih družin, čebelnjak pa ostaja na kmetiji staršev, s tem cilj podukrepa - izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev ne bo dosežen.
Odgovori

Vrni se na “Vstopni pogoji za prijavo na javni razpis”