ERŽ in paša živali

Moderator: llipovsek

ERŽ in paša živali

OdgovorNapisal/-a mmeglic » 24 maj 2010, 20:55

Kmetje dnevno ženejo živali na skupni pašnik. Nekatera teleta ostanejo v hlevu saj so premlada in jim paša še ne "odgovarja". Tako so na seznamu za odgon in prigon živali vpisane samo krave - dojilje ne pa tudi teleta. Kaj sedaj? Krave so načeloma vpisane v tem obdobju na KMG MID skupnega pašnika, teleta pa ne. S tem se krši dvomesečno obdobje skupnega " bivanja " krave in teleta in izpolnjevanje pogoja za uveljavljanje premije za ERŽ.
Ali je možno teleta naknadno za nazaj prijaviti na pašnik, da ne bi prihajalo do izpada premije oz. kaj se zgodi v nasprotnem primeru, če tele ni pravočasno prijavljeno na skupno pašo. Kakšne so eventuelne sankcije oz. kdo v tem primeru kaj pridobi? Kmet načeloma lahko uveljavlja subvencijo za ERŽ, skupni pašnik pa zaradi naknadne prepozne prijave doleti kakšna sankcija?
Primer je aktualen in zapleten, zato prosim za odgovor, da bomo lahko pravilno ukrepali. Na veterinarski praksi trdijo da lahko premik uredijo , da bo v redu, vendar je potrebna dopolnitev vloge iz katere je razvidno da tele ni vsaj v prvih recimo 14 dneh na paši. Krava ga ne glede na vse, ker je dnevni dogon, podoji zvečer in zjutraj. Vprašanje je iz prakse in dokaj zapleteno, zato želim kar se da razumljiv odgovor, še najrajši tak, da bo ugoden predvsem za kmete in skupni pašnik kateri uveljavlja samo OMD ukrep in PP. Kmetje so pač ob prijavi živali na skupni pašnik pozabili na teleta in pogoje za ERŽ.
Matjaž Meglič
mmeglic
 
Prispevkov: 0
Pridružen: 18 feb 2009, 11:56

Re: ERŽ in paša živali

OdgovorNapisal/-a lremic » 21 jun 2010, 07:41

AKTRP bo primere zahtevkov za ženske govedi, katerih premik teleta je bil na skupni pašnik / planino javljen naknadno, obravnavala individualno. Zato za takšne primere predlagamo, da upravičenec do neposrednega plačila za ekstenzivno rejo ženskih govedi na AKTRP posreduje dopis (s pripisom: 'Ukrepi za živali - ekstenzivna reja ženskih govedi'), v katerem navede KMG-MID skupnega pašnika in svojega kmetijskega gospodarstva s pripadajočimi identifikacijskimi številkami (ID) krav/telet za katere se je izvedel naknadni premik (npr.v roku 14 dni po začetku paše oz. telitvi) ter razlog premika in dokazila (npr. izjave nosilca skupnega pašnika, da se je urejala senca do xx dne, ali veterinarja ali kopijo o veterinarskih posegih - odvisno od razloga naknadno javljenega premika, da je bilo tele bolno, ...). Na podlagi omenjenih in drugih dokazil bo AKTRP odločila o upravičenosti kasnejšega premika od česar bo odvisno izplačilo premije. V primeru, da bo kasnejši premik zaznan kot neupravičen bodo sledila znižanja in izključitve za nosilca KMG, ki je oddal zahtevek za ERG, medtem ko za skupni pašnik/planino ni sankcije.
Naknadno javljen premik je potrebno urediti tudi v CRG, kjer je možno javiti premike za nazaj ob navedbi vzroka spremembe oziroma v vašem primeru naknadnega premika.

Prilagamo tudi navodila za sporočanje premikov govedi na planino ali skupni pašnik.

NAVODILA ZA SPOROČANJE PREMIKOV GOVEDI NA PLANINO ALI SKUPNI PAŠNIK (v skladu s 24. členom Pravilnika o identifikaciji in registraciji goved (Ur. l. RS, št. 16/2003))


GLAVNE ZNAČILNOSTI PRI SPOROČANJU PREMIKOV NA PLANINO/SKUPNI PAŠNIK

* Premike na planino/skupni pašnik in povratek na domače gospodarstvo se lahko sporoča na poenostavljen način z obrazcem Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik.
* Premik in predvideni povratek se sporoči v enem koraku (torej samo eno sporočilo). Običajni postopek bi zahteval štiri sporočila (odhod-prihod-odhod-prihod).
* Premik sporoči pooblaščenemu veterinarju nosilec planine/skupnega pašnika tako, da mu posreduje izvod izpolnjenega obrazca Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik (IZVIRNIK–SIR). Imetnik govedi pašo zabeleži v register govedi na gospodarstvu. Potne liste govedi izroči nosilcu planine/skupnega pašnika.
* V primeru telitve, pogina ali prodaje živali na planini/skupnem pašniku veljajo postopki, opisani v rubriki Posebni primeri.


NALOGE IMETNIKA GOVEDI, ki oddaja žival na planino/skupni pašnik

* Žival, ki gre na planino/skupni pašnik, mora biti označena in registrirana v skladu s predpisi o označevanju in registraciji govedi.
* Na zadnjo stran potnega lista za govedo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik« imetnik vpiše datum odhoda in KMG-MID planine/skupnega pašnika, na katerega se žival premika.
* Izvirnike potnih listov za govedo (ne kopije) imetnik živali izroči nosilcu planine/skupnega pašnika, ki jih je dolžan hraniti v času paše. Obrazci ODHOD-PRIHOD se hranijo skupaj s potnimi listi in se NE uporabijo (razen izjemoma) za sporočanje premikov na planino. Premiki se sporočijo preko Zapisnika o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik.
* V register govedi na gospodarstvu (RGG) imetnik govedi vpiše odhod na pašo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik«. Ob odgonu živali s paše imetnik vpiše datum v rubriko datum vrnitve.


NALOGE NOSILCA PLANINE/SKUPNEGA PAŠNIKA

* Nosilec planine/skupnega pašnika sporoči premike tako, da izpolni obrazec Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik. Izvod zapisnika IZVIRNIK–SIR posreduje pooblaščenemu veterinarju najkasneje v sedmih dneh po prigonu živali na planino/skupni pašnik.
* Nosilec planine/skupnega pašnika mora poskrbeti za sprotno sporočanje rojstev, poginov, zasilnih zakolov, predčasnih odhodov s planine/skupnega pašnika. Podatke mora sporočiti v CRG najkasneje sedem dni po dogodku.
* Nosilec planine/skupnega pašnika je dolžan v času paše hraniti izvirnike potnih listov za govedo.
* Če prejme nosilec planine/skupnega pašnika od pooblaščenega veterinarja obvestilo o neskladju podatkov v CRG s podatki na obrazcu Zapisnik o prigonu (npr. žival ni registrirana na gospodarstvu, nepravilno registrirani premiki , viseči premiki…), jih je dolžan preveriti z imetniki in popravke nemudoma sporočiti na naslov: MKGP-SIR, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
OPOZORILO! V primeru, da poteka prigon živali na planino/skupni pašnik v več skupinah ob različnih dnevih, je potrebno izpolniti obrazec Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik za vsak posamezen dan prigona.
(npr.: na določeno planino gre na pašo skupina živali 10. maja, druga skupina pa 15. maja; potrebno je izpolniti dva zapisnika in ju tudi ločeno registrirati v aplikacijo VOLOS).


NALOGE POOBLAŠČENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJ

* Pooblaščeni veterinar vnese podatke o premikih z obrazca Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik (IZVIRNIK–SIR). Podatki o premikih na planine/skupne pašnike se praviloma vnašajo na podlagi omenjenega obrazca in le izjemoma v obliki drugih ekvivalentnih zapisov (obrazci ODHOD-PRIHOD).
* Za ta namen je v Volos nameščen spletni obrazec Planina/skupni pašnik.

V primeru, da gredo živali na pašo ob različnih dnevih, je potrebno izpolniti zapisnik za vsak dan posebej in podatke registrirati v aplikacijo Volos.

* Podatki o premiku se shranijo samo v primeru, če se podatki v CRG in na obrazcu ujemajo. Za živali, ki v CRG niso registrirane oz. so registrirane na katero drugo kmetijo kot je napisano na obrazcu, se premik ne izvede. Ob koncu vnosa se izpišejo živali, za katere premik ni bil izveden. V tem primeru pooblaščeni veterinar natisne podatke in obvesti nosilca planine. Po uskladitvi podatkov v CRG je potrebno vnesti še premike živali na planino, za katere premik ni bil izveden.


POSEBNI PRIMERI

Telitev na planini/skupnem pašniku

Nosilec planine/skupnega pašnika je dolžan poskrbeti za označitev teleta najkasneje do starosti 20 dni in registracijo teleta na planini/skupnem pašniku. Opozarjamo, da je potrebno v primeru, ko krava teli na planini, tele registrirati na KMG-MID planine in ne na KMG-MID kmetije, torej potni list prejme nosilec planine/skupnega pašnika. Priloženi obrazci ODHOD-PRIHOD imajo vpisan naslov in KMG-MID planine/skupnega pašnika. V CRG se ob registraciji teleta na planino/skupni pašnik avtomatsko zapiše tudi predvideni datum odhoda s planine/skupnega pašnika, ki je enak kot pri njegovi materi. Sporočanje odhoda teleta s planine torej ni potrebno.
Če novorojeno tele ne pride v domači hlev ob predvidenem datumu, pač pa planino/skupni pašnik zapusti prej, se za prijavo premika uporabijo obrazci ODHOD-PRIHOD, ki glasijo na planino/skupni pašnik.


Povratek živali v domači hlev se ne izvede ob predvidenem datumu (predčasni ali zakasneli povratek, prodaja, zakol, pogin ipd.)

V primeru, ko se povratek živali v domači hlev ne izvede ob predvidenem datumu (predčasni ali zakasneli povratek, prodaja, zakol, pogin ipd.), se premik živali sporoči na običajen način z obrazci ODHOD-PRIHOD. Pri tem je potrebno paziti, da se podatki v CRG sporoče pravočasno (pred predvidenim datumom odgona), da je »pravi« premik zabeležen, preden se izvede »avtomatski povratek«.


Premik na skupni pašnik – živali se vsakodnevno vračajo na kmetijo

Na skupnih pašnikih, kjer se živali vsakodnevno vračajo v hlev, se premik na pašnik vnese za celotno obdobje, ko so živali na paši. To pomeni, da so živali v CRG v času paše registrirane na skupni pašnik.

Če gre za telitev pri živalih, ki se vsakodnevno vračajo v hlev, je potrebno poudariti, da se krave zaradi telitve ne premika na domače gospodarstvo, ampak se teleta registrira na pašo.
ARSKTRP
lremic
 
Prispevkov: 0
Pridružen: 19 jan 2009, 10:32


Vrni se na PROIZVODNO VEZANA PLAČILA ZA ŽIVALI

Kdo je online

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov registriranih in 1 gost