Kombiniranje s Produktom P1 (SPS)

Moderatorji: lpecovnikhmaver

Odgovori
milko3
Prispevkov: 0
Pridružen: 02 Nov 2016, 12:15

Kombiniranje s Produktom P1 (SPS)

Odgovor Napisal/-a milko3 »

Podjetje je uspešno kandidiralo na Produkt P1 plus 2021 (razpis Slovenskega podjetniškega sklada) s projektom nakupa in dokončne ureditve poslovnih prostorov (na račun te prijave so dobili priznano pomoč de minimis v višini 19.500 EUR). Nakup poslovnih prostorov bo izveden do konca oktobra 2021, obnova poslovnih prostorov pa je predvidena v letu 2022. Ali lahko podjetje kandidira tudi na ta razpis (Podukrep M6.4) s projektom dokončne ureditve prostorov (energetska sanacija objekta) in če DA, ali imajo pri tem kake omejitve?

Dokončna ureditev prostorov je ocenjena na 200.000 EUR brez DDV, kar pomeni, da bi načeloma lahko pri vas kandidirali na nepovratna sredstva v višini 100.000 EUR. Na koliko sredstev lahko pri vas kandidirajo sedaj zaradi uspešne prijave na P1 (v kolikor lahko)? Se samo odšteje pomoč de minimisu od P1, ali je kak drugačen izračun?
hmaver
Prispevkov: 0
Pridružen: 06 Jul 2020, 10:17

Re: Kombiniranje s Produktom P1 (SPS)

Odgovor Napisal/-a hmaver »

Za namen preverjanja dvojnega sofinanciranja se v vlogi navedejo vsi zahtevani podatki, torej podatki o dajalcu pomoči oziroma javnih sredstev, o objavi javnega razpisa, o namenu in upravičenih stroških ter o datumu oddane vloge, če je upravičenec za iste upravičene stroške, ki jih uveljavlja v vlogi na javni razpis, oddal vlogo tudi na drugi javni razpis, oziroma podatki o dajalcu pomoči oziroma javnih sredstev, o datumu prejetja sredstev, o namenu in upravičenih stroških, o višini oziroma znesku dodeljenih javnih sredstev ter o pravni podlagi za dodelitev javnih sredstev, če je upravičenec za iste upravičene stroške, ki jih uveljavlja v vlogi na javni razpis, že prejel javna sredstva. Po prejemu navedenih podatkov se v postopku obravnave vloge v skladu s 94. členom Uredbe preveri združljivost podpor.

Če je upravičenec za stroške, ki jih navaja v vlogi na javni razpis, že prejel podporo iz naslova državnih pomoči, se preveri, da z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo 702/2014/EU, Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1407/2013/EU ter drugimi predpisi, ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.

Podpora se dodeli kot pomoč po pravilu de minimis. Skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država članica dodeli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih let. Upošteva se skupni znesek pomoči de minimis, ki je bila dodeljena v zadevnem poslovnem letu ter v predhodnih dveh poslovnih letih. Pred izdajo odločbe o pravici do sredstev Agencija iz uradnih evidenc pridobi podatke o že dodeljenih pomočeh de minimis. Če je upravičenec v obdobju treh poslovnih let že prejel pomoč po pravilu de minimis, se lahko odobri sredstva največ v višini razlike do 200.000 EUR.

Če gre torej za iste upravičene stroške, z združitvijo podpor ne smejo biti preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, prav tako ne sme biti presežen skupni znesek de minimis 200.000 EUR.
Če ne gre za iste upravičene stroške in je upravičenec v roku treh poslovnih let prejel le omenjenih 19.500 EUR pomoči po pravilu de minimis, pa lahko upravičenec prejme sredstva v višini še največ 180.500 EUR.
Odgovori

Vrni se na “Podukrep M6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti - 2. JAVNI RAZPIS (10. 9. 2021 - 17. 12. 2021)”