Stran 1 od 1

Sankcije

OdgovorObjavljeno: 09 feb 2012, 12:56
Napisal/-a mrakic
Kaj pri ERG pade pod sankcijo? Če se pri avtomatskem zahtevku upoštevajo samo potencialno upravičene živali, sankcij ne bi smelo biti. Za izpolnjevanje ostalih pogojev (delež travnika, obremenitev…) pa je predvidena zavrnitev in ne sankcija(?)

Re: Sankcije

OdgovorObjavljeno: 09 feb 2012, 12:56
Napisal/-a mrakic
Pri avtomatskem zahtevku za ERG sledijo znižanja in izključitve v skladu s 65. členom Uredbe 1122/2009 le v primeru, če se pri kontroli na kraju samem na potencialno upravičenih kravah ali na pripadajočih teletih ugotovijo napake identifikacije in registracije živali (žival ni označena, nima potnega lista, ni vpisana v RGG). V primeru administrativno ugotovljenih napak v zvezi z identifikacijo in registracijo na potencialno upravičenih živalih, sankcij po 65. členu 1122/2009 ne bo, vendar kmet ne bo upravičen do ukrepa in bo hkrati sankcioniran po navzkrižni skladnosti. V primeru neizpolnjevanja pogojev o 30% deležu travnatih površin, preseženi obremenitev ali če bodo na zahtevku samo krave molznice, sankcije po 65. členu Uredbe (ES), št. 1122/2009 niso predvidene, prav tako ni sankcije po navzkrižni skladnosti, se pa se vsi zahtevki zavrnejo in kmet ni upravičen do plačila.