Stran 1 od 1

Uveljavljanje višje sile in ponovna sadnja

OdgovorObjavljeno: 16 okt 2015, 09:15
Napisal/-a akorosec
Leta 2012 smo vložili zahtevek za sredstva iz naslova ukrepa 121 iz PRP 2007-2013. Znotraj razpisa smo, med drugim, dobili odobrena sredstva za sofinanciranje naprave nasada marelic na površini 0,35 ha. Nasad je bil posajen že leta 2008. Do danes je, zaradi apopleksije, kljub vsem ukrepom, propadla že večina dreves. Pridobili smo tudi strokovno mnenje Kmetijskega inštituta Slovenije, da je nasad potrebno izkrčiti. Vložili bomo prošnjo za odobritev krčitve iz naslova višje sile, saj še ni minilo 5 let od vložitve zahtevka (ta rok poteče 2017). Ker se na naši inštituciji ukvarjamo tako s sadjarsko proizvodno, kamor je spadal omenjen nasad, kot tudi z znanstveno-raziskovalnim delom bi želeli na omenjeni površini posaditi nasad murv, ki bo del mednarodnega slovensko-madžarskega projekta in bo delno financiran s strani ARRS-ja, delno pa s strani madžarske znanstveno-raziskovalne fundacije (OTKA). Zanima nas, ali je na tej površini mogoče posaditi sadovnjak, ki bo prav tako financiran iz proračunskih sredstev, kot je bil delno sadovnjak pred njim in ga bomo morali izkrčiti pred iztekom 5-letnega roka ali moramo z lastnimi sredstvi napraviti novega in ga uporabljati v proizvodne namene.

Hvala in lep pozdrav!

Re: Uveljavljanje višje sile in ponovna sadnja

OdgovorObjavljeno: 22 okt 2015, 06:53
Napisal/-a mpsaker
Na Agencijo pošljite prošnjo za odobritev krčitve iz naslova višje sile. V kolikor bo le-ta odobrena, ste oproščeni obveznosti iz javnega razpisa, na katerega ste kandidirali.