EIP - priloge

Moderatorji: rtrojok, mmele

EIP - priloge

OdgovorNapisal/-a mmele » 29 apr 2020, 11:21

Vprašanja stranke:
- priloga 2: ali se vpiše samo še dva obvezna člana, poleg nas kot svetovalna, še raziskovalna organizacija in en KMG (ali je važno kateri?)?
- priloga 3: ali je namakanje nekmetijski proizvod?, če nismo enotno podjetje in de minimis, potem ta izjava ni potrebna?
- priloga 7: ali jo izpolnimo samo za tistega člana partnerja, ki je upravičenec za vračilo ddv ali za vse?
mmele
 
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 mar 2019, 08:02

Re: EIP - priloge

OdgovorNapisal/-a mmele » 29 apr 2020, 11:21

- priloga 2: ali se vpiše samo še dva obvezna člana, poleg nas kot svetovalna, še raziskovalna organizacija in en KMG (ali je važno kateri?)?

Odgovor: Če gre za projekt EIP, se pri Prilogi 2 vpišejo vsi trije t.i. obvezni člani iz prvega odsta vka 30. člena Uredbe (KMG, svetovalna institucija in raziskovalna institucija), ki medseboj niso povezani na način iz tretjega odstavka 3. člena Priloge I uredbe 702/2014/EU. Torej poleg vodilnega partnerja se spodaj navede še preostala dva izmed treh obveznih partnerjev. Pomembno je tudi, kateri KMG je naveden kot t.i. obvezni član, saj so določene zahteve in pogoji vezani na tega obveznega člana, ki je KMG (kot npr. praktični preizkus mora biti izveden na lokaciji KMG, ki je eden izmed obveznih članov. kar določa 3.točka prvega odstavka 32. člena uredbe).


- priloga 3: ali je namakanje nekmetijski proizvod?, če nismo enotno podjetje in de minimis, potem ta izjava ni potrebna?

Odgovor: Če se projekt nanaša izključno na kmetijski proizvod, potem se podpora ne dodeli po pravilu de minimis in se nobenemu članu partnerstva, ki sodeluje in izvaja upravičene aktivnosti, ne pripiše pomoč de minimis. Če pa se projekt ne nanaša izključno na kmetijski proizvod, potem se podpora vsem članom partnerstva, ki so upravičenci do podpore, šteje kot pomoč po pravilu de minimis in morajo prilogo 3 oddati vsi člani partnerstva, ki bodo izvajali upravičene aktivnosti (in jim bodo nastajali upravičeni stroški, za katere želijo pridobiti podporo).
Ali se projekt nanaša na kmetijski ali na nekmetijski proizvod pa je odvisno od konkretne vsebine in opredelitve projekta, do katere pa se MKGP in ARSKTRP ne moreta vnaprej opredeljevati in vnaprej presojati.
V pomoč pri razjasnitvi, kaj je kmetijski proizvod, je lahko seznam kmetijskih proizvodov in nekmetijskih proizvodov, ki je priloga 36 k razpisni dokumentaciji. Priloga je informativnega značaja.
Seznam kmetijskih proizvodov je objavljen v prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije UL C 326, 26. 10. 2012, str. 1, ki določa kmetijske proizvode in je dostopen tukaj: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf ... 1026sl.pdf.
Podrobnejši seznam kmetijskih proizvodov po sektorjih se nahaja v prilogi I k Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 in je dostopen tukaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 08&from=SL.
Ob vložitvi vloge mora partnerstvo opredeliti ali se projekt nanaša izključno na kmetijski proizvod ali pa na nekmetijski proizvod ali pa na oboje. Tudi, če se projekt samo v delu nanaša na nekmetijski proizvod, se celotnemu projektu pripiše pomoč de minimis.


- priloga 7: ali jo izpolnimo samo za tistega člana partnerja, ki je upravičenec za vračilo ddv ali za vse?

Odgovor: Prilogo 7 izpolni (le) tisti član partnerstva, ki želi uveljavljati DDV kot upravičen strošek. V javnem razpisu je določeno, da se lahko neobvezno za vsakega člana partnerstva, ki želi uveljavljati DDV kot upravičen strošek, priloži tudi potrdilo FURS-a, da DDV za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ni povračljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV.
mmele
 
Prispevkov: 0
Pridružen: 20 mar 2019, 08:02


Vrni se na 4. javni razpis (datum objave: 13. 12. 2019)

Kdo je online

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov registriranih in 0 gostov