Spremembe ponudbenih vrednosti

Moderatorji: bgricarmjericatrcekihorvatkseverkar

Odgovori
atrcek
Prispevkov: 0
Pridružen: 01 Mar 2016, 10:49

Spremembe ponudbenih vrednosti

Odgovor Napisal/-a atrcek »

Zaradi povišanja cen na trgu za izvedbo investicij ( cene surovin so se zelo povišale), se posledično zvišujejo vrednosti izvedenih projektov. Torej od predvidene vrednosti se je cena zvišala za 30%. (Aktivnosti in vsebina projekta ostaja nespremenjena). Kot je navedeno v 30.členu podpisane pogodbe, da je potrebno vsako finančno, vsebinsko oziroma časovno spremembo pisno obrazložiti me zanima v kolikšnem odstotku je dovoljena finančno sprememba operacije?
atrcek
Prispevkov: 0
Pridružen: 01 Mar 2016, 10:49

Re: Spremembe ponudbenih vrednosti

Odgovor Napisal/-a atrcek »

Odgovor za sklad ESRR:
Glede na stanje na trgu upravičenec nima vpliva na višino spremembe cen, zato omejitev glede odstotka finančne spremembe operacije ni določena. V vsakem primeru se v skladu s pogodbenimi določili o tem pisno obvesti skrbnika pogodbe na MGRT. Hkrati je potrebno upoštevati ostalo zakonodajo, glede na vrsto upravičenca. Prav tako mora biti investicija izvedena v skladu s planiranimi aktivnostmi v vlogi (vse aktivnosti morajo biti izvedene ter cilji in kazalniki doseženi). Če je upravičenec občina, je potrebno upoštevati Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter novelirati ustrezni investicijski dokument v kolikor gre za spremembo večjo od 20%. V primeru, da gre za nižjo spremembo ali pa je upravičenec druga oblika, se pa glede na pogodbena določila obvestil skrbnika pogodbe na MGRT z ustrezno obrazložitvijo, da se bo vrednost operacije povečala zaradi razmer na trgu, kateri naj bo priložen nov izračun vrednosti investicije.
V vsakem primeru se znesek odobrenega sofinanciranja določenega v pogodbi o sofinanciranju ne spremeni. Razliko oziroma vrednost povečanja pokrije upravičene z lastnimi sredstvi in ne predstavlja povečanja upravičenih stroškov. O skupni realni vrednosti investicije in končne vrednosti operacije se poroča ob zaključku operacije tudi s končnim poročilom.

Odgovor za sklad EKSRP:
Če se povečajo cene na trgu, upravičencu za sklad EKSRP in ESPR ni potrebno poročati ali zaradi tega spreminjati operacije. Znesek odobrenih sredstev v odločbi se ne spremeni. Razliko oziroma vrednost povečanja pokrije upravičene z lastnimi sredstvi in ne predstavlja povečanja upravičenih stroškov. O nastali situaciji poroča v poročilu ob oddaji zahtevka za izplačilo. Seveda če je upravičenec občina, mora priložiti usklajen NRP ob vložitvi zahtevka.
Odgovori

Vrni se na “Pogosta vprašanja in odgovori”